Xornada: innovación nas pemes

A través da XORNADA: INNOVACION NAS PEMES, pretendemos incidir na importancia de que as empresas integren accións innovadoras dentro do seu funcionamento empresarial habitual. Isto considerámolo de primeiro orde, para un potencial desenvolvemento das empresas, sobre todos das pequenas e medianas.Nese senso o programa que ofrecemos, conta coa presenza de ponentes de grande solvencia na materia, e que con certeza contribuirán a un maior coñecemento das técnicas de innovación.

PROGRAMA:

10:30 I Presentación da Xornada. D. Lorenzo Pías, Presidente da Rede Galega de Empresas.

10:45 I Apoios de BIC GALICIA á innovación. Dª Maite Cancelo Márquez, Directora de BIG GALICIA.

11:10 I As vantaxes da innovación aplicada á comercialización. D. Ramón Basanta, CESGA.

11:30 I Á innovación tecnolóxica como motor para saír da crise. D. Ángel Fernández, Anta Consultores.

12:OO I Pausa-café

12:30 I Mesa redonda:

Galega de técnicas e investimentos. A innovación nas pequenas e medianas empresas.

FRUGA. Aforro enerxético nas explotacións leiteiras.

Contratas Río Castro. A innovación na construción.

13:30 I Clausura das xornadas

Á Xornada é o xoves, dia 29 de setembro. Nas oficinas da Rede Galega de Empresas, Rúa de París, 9A,5B.

Inscricións en info@empresagalega.org II 881031472