Terreos en permuta ou en condominio na cidade de Campina- Sao Paulo

A Rede Galega de Empresas, pon disposición dos seus socios, así como de construtores e promotores, ou inversores en xeral, terreos en permuta ou en condominio na cidade de Campina- Sao Paulo. Os interesados para  ser informados sobre os detalles dos mesmos deben pórse en contacto con nós. As zonas onde dispomos do terreos son Sumaré con 140.000m2 de área  e 24.000m2 respectivamente; Campinas con 651.988 m2.