SEMINARIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

SEMINARIOS DE INTERNACIONALIZACION: Representantes dos sectores económicos é das administrativos públicas de Paraguai, Panama, Cabo Verde participarán nestes seminarios que se realizarán até o 15 de outubro, en diferentes cidade e vilas de Galiza. Tamén se entrevistarán con empresas e institucións interesas en actividades económicas con estes países.