SEMINARIO URUGUAI

Na cidade de A Coruña celebrouse un seminario de internacionalización empresarial con  Uruguai, contando coa participación do Señor Luís Porto, presidente da Corporación Nacional para o Desenvolvimento, así coma a señora cónsul xeral de Uruguai en Galicia, Dna. Marta  Echarte Baraibar.