Potenciar os nosos viños

A Rede colaborada coa Asociación Galega de Viticultura, na promoción e comercialización dos viños galegos, en especial dos viños elaborados, polos socios desta asociación. Coa intención de axudar a potenciar o aspectos económico do sector vitiviniculo galego. Co obxecto de  establecer un compromiso co consumo dos viños galegos, tanto no interior, como no exterior, para acadar un normal nivel económico do sector  é unha elaboración de produtos de boa calidade. Para nós, a mellora da economía galega, pasar por revitalizar o potencial económico co que contan as nosas materias primas.