O tribunal Supremo de Galicia, reafirmase na ilegalidade que supuxo a suspensión do concurso eólico

ecotecnia100Recoñece o tribunal supremo, unha segunda vez, que o goberno galego tomou una medida en “desviación do poder” o que supón unha manifesta ilegalidade na súa actuación e que pode dar lugar as indemnización correspondente as empresas ou grupos empresarias que viron minguados os seus dereitos por esta decisión tan arbitraria e afastadas da mais mínima legalidade.

Desde a rede galega de empresas congratulamos desta reafirmación do TSXG, que ven a manifestar e por un pouco de cordura ante esas decisión políticas que son tomados co finalidade de favorecer a uns e prexudica a outras, sen ten para anda en consideración as normas ou leis que imperan.

De todas xeitos que ten perdido unha ocasión de ouro, coa suspensión do plan eólico elaborado polo anterior goberno, é Galiza. E fundamentalmente os seus sectores produtivos, actuante na pesca, agricultura ou comercialización, auténticos beneficiarios do proxecto eólico realizado polo consellaría de industria gobernada dirixida polo BNG.

Os proxectos deste sectores produtivos para ser beneficiarios das concesión marcarían un antes e despois no desenvolvemento do pais, de non ter sido bloqueados por esta actuación políticas. Bloqueouse esta posibilidade e ademais meteuse ao Goberno Galego complicada ao ter que, con toda probabilidade asumir responsabilidade patrimonias e importante indemnizacións económicas.