Na defensa das enerxías alternativas para Galiza

A nosa asociación sumase as inquedanzas e propostas da Asociación Eólica de Galicia (EGA)con actividade na economía Galega. Xa que seguimos a considerando que este sector ten unha alta importancia para o desenvolvemento económico da Galiza, que é un dos sectores que consideramos estratéxicos para que Galiza conte con postos de traballo cualificados e unha economía social se seu. Mais aquí, si que é importante que as empresas con actividades en enerxías alternativas, como a eólica, soliciten do goberno Galego unha resposta e posición que  teña como finalidade fortalecer este sector na Galiza, para así fortalecer a economía galega. Como ben manifesta a patronal galega das eólicas, postura e reclamación que compartimos desde a Rede Galega de Empresas   “ La patronal eólica exige al Gobierno que rectifique en su política con las energías renovables, que no son responsables, dice la asociación, del déficit de tarifa; y a la Xunta, que tome una postura definitivamente firme, activa y combativa contra esas medidas y salga en defensa de los intereses de Galicia”. Nós tamén solicitamos unha rectificación para  que o sector de enerxías alternativas na Galiza, teña futuro, e que as empresas galegas e a sociedade en xeral, sinta que un ben tan necesario como è o da enerxía, e onde Galiza ten tan boa situación, serva  socialmente aos galegose galegas nas súas economias diarias.