Delegación económica, de Angola, en visita por Galiza

Esta semana, unha delegación de axentes económicos de Angola está realizado visitas e entrevistas con representantes de sectores agro-industrias da Galiza, co obxectivo de comercializar produtos  agro-industriais e dos sectores  pesqueiros, entre outros. As reunión están servindo para comprobar que o mercado Angola, é un mercado interesante para os nosos produtos, tanto polo que atinxe a calidade dos mesmos, a súa variedade e a competitividade de prezos. A delegacións xa ten tido encontros con sectores da carné e pesca na provincia de A Coruña. E maña, mércores desprazase a Lugo para manter encontros con sectores económicos da provincia. Entre os que destacan o da pesca-conserva,  carné de vacún e de porcino. O xoves visitará a provincia de Ourense para manter reunións  con produtores de patacas de Xinzo da Lima e adegas do ribeiro. Tamén con produtores de carné de ovino, caprina e porcina, así como, con sector da produción avícolas. O venres, na provincia de Pontevedra terá encontros con adegueiros, sectores da pesca e conserva,  produtores de Kiwi e de froitas.