CURSOS DE FORMACION

CURSOS DE FORMACION: Este ano a rede ofertará os seguintes cursos.          

* Auditorías de calidade.

* Xestión laboral e tributaria  da peme.

* Xestión de proxectos e trámitación de subvecións.

* Prevención de riscos laborais: nivel básico