FORMACIÓN CONTINUA

 

FORMACIÓN GRATUITA PARA PERSOAS         TRABALLADORAS AUTÓNOMAS -2011

 

Rede Galega de Empresas informarvos da posibilidade de realizar as seguintes accións formativas gratuitas, subvencionadas mediante a convocatoria de Plans de Formación Intersectoriais da Dirección Xeral de Formación e Colocación – Consellería de Traballo.

 

 

ACCIÓN                                                      LUGAR          HORAS          INICIO

* Xestión de Proxectos                            Santiago        10 (P) 44 (D)          18 Maio
e tramitación de Subvencións

* Preven. Riscos Laborais                     S. Comba        10 (P) e 70 (D)        4 Abril

* X. Laboral e Tributaria Básico                     Ordes     120 (On-line)         9 Maio

* Auditorías de Calidade                             Cambados    10 (P) e 90 (D)    7 Maio

Destinatarios da Formación: Persoas Traballadoras Autónomas

 

Prazo de inscrición: Aberto.

 

 

 

 

Requisitos de Participación:

1.- Documento que acredite a situación en Réxime de Autónomos

2.- Fotocopia do DNI

3.- Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social

 

Aquela persoa autónoma interesada en realizar algunha das accións formativas debe poñerse en contacto vía telefónica no 881.031.472 ou a través do correo electrónico na seguinte dirección info@empresagalega.org