Unha análise multisectorial

As relacións de Galicia con Portugal na época contemporánea seguen a estar historicamente pouco pescudadas, sendo esta lagoa historiográfica aínda máis sorprendente se se ten en conta querelacións de todotipo, e non só politico-culturais senón tamén económicas, comerciais, etc., existiron a través dos séculos especialmente na rexión fronteiriza galego-portuguesa (constituíndo un caso típico de área defronteira onde cultura e actividades humanas adoito se complementan e sobrepoñen). Xosé M. Núñez Seixas

programa

Hotel Compostela

1) 10:00 H. Inauguración das Xornadas.

Rede Galega de Empresas

 10.30H. Análise histórica e lingúística / Galiza-Portugal, historia común.

Teresa Moure.       Prof. tit. Lingúística (USC) e escritora.

Carlos Barros.  L. Xeografía e Historia. (USC)

2) 11.30 H. As relacións histórico – culturais galaico-portuguesas. Radiografía das relacións actuais político-institucionais Galiza-Portugal, especialmente na Eurorexión.

Felipe Senén. L. Historia da Arte

Roberto Mansilla.    Analista IGADI.

La Galeciana (Mercado Gastrogalego)

3) 12:30 H. Degustación de produtos galegos- portugueses e xantar. Presentación de produtos e empresas.

Hotel Compostela

4) 16.30H. Análise económicoe relacións empresarias entre Galiza-Portugal. Casos practicos. As relación socioeconómicas produtivas de Galiza e Portugal. Pasado -presente futuro. As empresas xornalistas naraia.

Angelo Cristóváo.  Vice-Presidente da Academia Galega da Lingua Portuguesa

Guillermo Rodriguez.   Director Xornal do Eixo Atlántico.

Manuel Vázquez. Rede Galega de Empresas

Julio Justo. Entre-Nós. empresas galegas

Manuel Bracara BracaraWine. Portugal

Xosé M. Gonzalez Vilas Grupo IZA

La Galeciana (Mercado Gastrogalego)

5) 19.30H. Clausura