Services

  • Legal and tax consultancy.
  • Management of industrial projects, commercial and cooperative.
  • Management of grants and subsidies.
  • Xestión de marcas e patentes.
  • Xestión de formación.
  • Xestión de sinerxias nacionais e internacionais.
  • Management of national and international partners for projects and commercial activities.