Galicia non esta no acordo bilateral entre EUROPA e CHINA para protexer indicacións xeográficas, en especial a dos viños

Estes días vense de asinar un acordo entre República Popular China /Unión Europea, co obxectivo de protexer as denominacións xeográficas de todo tipo de fraude no relacionados coas imitacións e usuparcións, nos que ningunha denominación xeográfica de Galicia aparece recollida, si o fan 8 denominacións do estado. Non se entende moi ben esta ausencia de Galicia, cando é a 9 zona en produción de viños do Estado.

Esta ausencia prexudica ao comercio do viño galego no mercado Chinés, e da ventaxes comerciais a outras zonas vinícolas de España que ben deste xeito fortalecidas as súas relacións comercias con China. China é o segundo pais ao que UE exporta produtos con denominación xeográficas, entre eles o viño.

Este feito ben a confirmarnos que Galicia necesita que os seus sectores económicos e sociais, asi como todas as administración debamos traballar por ter mais peso e presencia en todo o que teña relación cos galegos.