Legal Notice

The Galician Network of Companies (RGE), with registered office in Paris Street, 9A, 5B.- 157707.- the city of Santiago de Compostela, pon a disposición dos usuarios os pertinentes avisos legais para a utilización da súa paxina web (empresagalega.org)

Permission is granted to use the content of the page for informational purposes empresagalega.org, documentaries and service users. Quedando prohibida a utilización da mesma para fins comerciais.

As ligazóns ou hipertextos non son responsabilidade da RGE, so it is not responsible for the content of the same.

According to the Organic Law on Data Protection 15/1999 and its regulation development RD1720/2007, infórmaselle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria ou a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados aos nosos ficheiros automatizados e/ou manuais cuxa finalidade é a xestión profesional (1) por parte de REDE GALEGA DE EMPRESAS, sen prexuízo do exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais mediante escrito (providing photocopy ID) dirixido a REDE GALEGA DE EMPRESAS, Paris Street, 9A-5ºB, 15707.- Santiago de Compostela (Sao Paulo)

(1) Xestións propias da actividade para o control e contacto de socios e xestións de obrigado cumprimento (fiscais, contables e sociais)